Holistische Diergeneeskunde

Wat is Holistische diergeneeskunde?

Holistische diergeneeskunde is voor mij het combineren van al mijn kennis als regulier dierenarts, chiropractor en acupuncturist om op die manier een duurzame oplossing te vinden voor klachten/symptomen. Ik combineer dus de westerse en oosterse kijk op het lichaam, gezondheid en genezing. Als holistisch dierenarts bekijk ik het dier als één geheel en neem daarbij ook zijn omgeving en alle aspecten van zijn leven mee. Ik ga op zoek naar de oorzaak van een aandoening of het probleem. Ik behandel dus niet alleen de symptomen. Bij erg complexe, chronische aandoeningen is het soms lastig om de primaire oorzaak van een probleem nog te vinden, het is voor mij dan altijd een extra uitdaging om toch op zoek te gaan naar de primaire oorzaak welke uiteindelijk heeft geleid tot de klachten waarvoor ik ben benaderd.

Als Holistisch dierenarts behandel ik vaak problemen waar men regulier onvoldoende resultaat bereikt of waar de eigenaar op zoek gaat naar een duurzamere oplossing om herhaling van de klachten te voorkomen of om het gebruik van bepaalde medicijnen te verminderen.

Verschijnselen waarbij een holistische kijk een uitkomst kan bieden

 •       Bewegingsproblemen
 •       Huidproblemen
 •       Maagdarmproblemen
 •       Longproblemen
 •       Oogproblemen
 •       Hormonale problemen
 •       “Gedrags” problemen en Emotionele problemen

De meeste van mijn patienten hebben chronische problemen door niet voor de hand liggende oorzaken.

Mogelijke oorzaken van ziekte en bewegingsproblemen

Wanneer we het lichaam in zijn geheel bekijken en alles wat invloed op onze paarden heeft, dan blijken er opeens heel veel redenen te zijn waarom ze ziek kunnen of kreupel kunnen worden.

Een veel voorkomende oorzaak is stress en het niet kunnen uiten van soort-specifiek gedrag zoals veel bewegen, fourageren, sociaal contact en voorspelbaarheid en regelmaat. Dierenwelzijn wordt vaak getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’. De vijf vrijheden van Brambell (1965) geven de pijlers voor dierenwelzijn aan en zijn voor mij de basis van een paardenleven zonder onnodige stress. Management is daarin enorm belangrijk en het is vooral belangrijk om naar ieder individueel paard te kijken en niet te standaardiseren.

Vijf vrijheden van Brambell

 • Vrij van honger en dorst.
 • Vrij van ongemakken.
 • Vrij van pijn, verwondingen en ziekte.
 • Vrij van angsten en stress.
 • Vrij om soort specifiek gedrag te vertonen.

Oorzaken die ik veel tegenkom

 •       Maag-darmproblemen (zweren, infecties, ontstekingen)
 •       Voedseltekorten of -overschotten, deficiënties
 •       Metabole problemen zoals Insuline Resistentie, PPID
 •       Verkleving van (castratie-) litteken
 •       Ontstekingen (bv luchtzak, sinus, kieswortel, blaas, baarmoeder)
 •       Infectieziekten (Lyme, Rhino/Herpes-virusinfecties)