Chiropractie

Wat is chiropractie?

Chiropractie is een aanvullende behandelwijze welke zich richt op de lokalisatie, diagnose en behandeling van stoornissen in het functioneren van het bewegingsstelsel en richt zich met name op de wervelkolom en het bekken. De wervelkolom omgeeft een groot deel van het zenuwstelsel, waardoor blokkades van de wervelkolom het zenuwstelsel beïnvloeden en diverse klachten kunnen veroorzaken.

Het doel van een chiropractische behandeling is

 •       Pijn te verminderen
 •       Spierspanningen of spierspasmen te verminderen
 •       De beweeglijkheid en symmetrie van de wervelkolom (en daarmee de prestaties) van het paard te verbeteren
 •       Preventie van blessures die kunnen ontstaan door compensatie

De behandeling bestaat uit het doen van manipulaties aan specifiek díe wervels met een verminderde beweeglijkheid. Deze manipulaties worden met de handen en zo specifiek mogelijk bij de geblokkeerde wervel in de buurt uitgevoerd. Een manipulatie vindt altijd plaats binnen de normale grenzen van het gewricht en zo dicht mogelijk bij de te beïnvloeden wervels. Daar waar een blokkade zit, wordt met de handen druk uitgeoefend en een snelle manipulatie gedaan. Het eventuele krakende geluid dat men hierbij kan horen is het gevolg van een luchtbelvorming in het gewricht. Dit kraken heeft niets te maken met over elkaar schurende botten of het breken van ligamenten of banden.

Een Chiropractische behandeling heeft in ieder geval de volgende effecten

 •       Mechanische effecten (beïnvloeden van de bindweefselstructuren): Verbeterde flexibiliteit en functie van de gewrichten.
 •       Neurologische effecten (invloed op mechano- en neuroreceptoren): Pijn reductie, spierrelaxatie en verbeterde flexibiliteit.

Verschijnselen waarbij chiropractie uitkomst kan bieden

Uiterlijk en gedrag van uw paard

 •        Abnormale houding of stand
 •        Spierafname of spieratrofie (lokaal of algemeen)
 •        Gedragsveranderingen
 •        Pijn of irritatie bij het poetsen
 •        Pijn of irritatie bij het aansingelen of opzadelen
 •        Vluchten of staken
 •        Niet meer willen werken

Rijden en bewegen

 •        Pees- en gewrichtsproblemen en revalidatie daarvan
 •        Aanleuningsproblemen
 •        Wegdrukken van de rug en tegen de hand aan komen
 •        Scheef houden van hoofd of staart
 •        Hoofdschudden
 •        Problemen met de wendingen of (lengte-)buiging
 •        Struikelen of slepen met de achterbenen, gebrek aan impuls
 •        Verkorte pas naar voren
 •        Kreupelheid aan 1 of meerdere benen.
 •        Problemen met achterwaarts gaan
 •        Problemen met galop(wissels) en zijgangen

Preventie en revalidatie

Naast het oplossen van bestaande problemen kan chiropractie dus ook heel goed worden ingezet ter preventie van problemen en blessures. Kleine afwijkingen in de beweeglijkheid van gewrichten kunnen immers het begin zijn van grotere problemen. Het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van blokkades is dus belangrijk.
Een chiropractisch onderzoek kan tevens duidelijkheid geven over de belastbaarheid van een paard of de voortzetting van een trainingsschema.
Ook bij zadelproblemen kan een chiropractisch onderzoek bijdragen, het scheefzakken van een zadel kan bv komen door blokkades in de achterhand of rug van het paard.

Wanneer géén chiropractie?

Helaas kan niet elke klacht door een chiropractische behandeling worden verholpen en niet alle bewegingsproblemen vinden hun oorzaak in de wervelkolom. Soms zijn andere onderzoeken of behandelingen nodig. Bij het vermoeden van een fractuur of andere ernstige aandoeningen kunnen er geen manipulaties worden uitgevoerd totdat er nadere diagnostiek heeft plaatsgevonden. Het kan zijn dat ik u moet doorverwijzen naar een kliniek voor röntgenfoto’s of andere specialistische onderzoeken.

Wanneer een merrie drachtig is, kunnen niet alle manipulaties worden verricht. Geef het aan wanneer uw merrie drachtig is, zodat ik daar rekening mee kan houden tijdens de behandeling.

Ik zal er altijd naar streven voor u en uw paard een passend plan voor behandeling op te stellen.

Problemen aan de wervelkolom

Problemen aan de wervelkolom zelf kunnen zich voordoen in verschillende structuren

 •       de Zachte weefsels /weke delen (spieren, ligamenten en pezen)
 •       de Benige delen en gewrichten
 •       het Zenuwstelsel

Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben waaronder acuut trauma of chronische, geleidelijk ontstane, overbelasting. De acute trauma’s worden meestal wel erkend door de eigenaar, omdat het paard meestal van de ene op de andere dag problemen vertoont of er een duidelijk ongeval heeft plaats gevonden.

Voorbeelden van acute of traumatische oorzaken

 •       Vallen in de trailer of in de wei of paddock
 •       Moeizame bevalling
 •       Vastliggen in de stal
 •       In de sloot vallen

Het zijn meestal de problemen die langzamer ontstaan die ook chronisch worden, omdat ze veroorzaakt worden door iets wat we misschien niet zo snel in verband brengen met het bewegingsprobleem.

Voorbeelden van chronische oorzaken

 •       Te weinig (vrije) beweging
 •       Ongunstige bouw/conformatie (b.v. lange rug, steile achterbenen)
 •       Een slecht passend zadel, tuig of bit
 •       Verkeerd bekappen of beslaan
 •       Ongelijke voeten
 •       Scheefheid (“niet recht-gericht paard”)
 •       Verkeerde trainingsmethoden of overtraining
 •       Minder voor de hand liggende oorzaken zoals maagdarmproblemen, metabole problemen, verkleving van het castratielitteken of een infectie.

Misschien wel de meest belangrijke vorm van chronische overbelasting is die welke ontstaat wanneer het lichaam moet compenseren voor het niet optimaal functioneren van de wervelkolom. Hierdoor zal er een grotere en abnormale belasting ontstaan in alle delen van het bewegingsapparaat. Door deze overbelasting kunnen blessures ontstaan. Indien het biomechanisch functioneren van het bewegingsstelsel niet verbeterd wordt, zullen blessures, ondanks langdurig revalideren, niet blijvend kunnen genezen en steeds weer terugkomen.

Een veel voorkomend patroon is bv een blokkade van het SI-gewricht waarbij het CTO-gebied aan de andere zijde overbelast/geblokkeerd raakt. Vaak zien we dit soort blokkades in combinatie met problemen in het kaakgewricht (TMJ) en de atlas aan dezelfde zijde als waar een blokkade van het SI-gewricht wordt gevonden. Blokkades van CTO houden vaak weer verband met peesproblematiek van de voorbenen en blokkades in het lendengebied hebben weer invloed op het goed functioneren van de knieën.

Benadrukt moet worden dat voor het voorkomen of herstellen van problemen, dus veel aspecten van belang zijn. Zowel de algemene gezondheid als het welzijn van het paard en de daarbij behorende managementfactoren (voeding, huisvesting, vrije beweging), de training, het zadel, de ruiter en eventueel hoefbeslag kunnen in positieve, maar ook in negatieve, zin bijdragen aan het herstel van het paard.